P.P.H. "ESKA"
34-141 Przytkowice 553
Kontakt z nami:
Tel: +48 (33) 876-88-02
Tel: +48 503-383-380
E-mail: salon@meble-eska.pl

Sklep meblowy z myślą o Tobie...

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, w szczególności mebli sypialnych, materacy oraz stelaży. Współpracujemy z największymi
polskimi oraz zagranicznymi producentami np. M&K Foam Koło, Hilding, Janpol, Materasso, Tempur...
więcejWięcej

Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0 zł
Suma 0 zł

Realizuj zamówienie

Producenci

Raty Kontakt

Regulamin

 

1.       Właścicielem Sklepu internetowego sklep.meble-eska.pl jest P.P.H. ESKA, z siedzibą w Przytkowicach 553, 34-141 Przytkowice, NIP 551-115-24-75,  zwany dalej Sprzedawcą.

 

2.       Postanowienia wstępne:

2.1.    Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposarzenia wnętrz.

2.2.    Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.3.    Zamówienia są realizowane przez Salon Meblowy ESKA w Przytkowicach.

2.4.    Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

3.       Składanie zamówień:

3.1.    Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.2.    Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośrednio w Salonie Meblowym ESKA Przytkowice 419, 34-141 Przytkowice, tel. (33) 876-88-02.

3.3.    Zamówienia złożone w dniu roboczym po godzinie 17 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.4.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczna lub telefonicznie do 2 dni roboczych od jego otrzymania, jedocześnie zastrzegając sobie prawo do odstąpienia od realizacji w przypadku, gdy podane przez sprzedającego lub kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

3.5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nawet po jego przyjęciu w przypadku, gdy:

3.5.1.Kupujący swoim zachowaniem utrudnia realizację zamówienia, np., gdy Kupujący unika kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze Sprzedawcą.

3.5.2.Zamawiany towar został wycofany lub zmieniły się jego warunki sprzedaży.

3.5.3.Kupujący nie przestrzega regulaminu

3.6.    W przypadku rezygnacji z zamówienia wpłacona kwota (oprócz zaliczki) zostanie przelana na wskazane konto w terminie do 5 dni roboczych na podany numer rachunku bankowego.

 

4.       Czas realizacji zamówienia:

4.1.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności lub zaliczki na konto bankowe Sprzedającego

4.2.    Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 60 dni roboczych w zależności od produktu. Rzadko, ale w niektórych przypadkach czas realizacji może się wydłużyć nawet do 80 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany o tym przy dokonywaniu zakupu.

4.3.    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest, jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili skompletowania całego zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki.

4.4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowanie zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się powiadomić klienta.

4.5.    W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego wszelkie kwoty wpłacone na poczet zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

5.       Formy płatności:

5.1.    Sprzedający akceptuje następujące formy płatności: przelew, płatność przy odbiorze, płatnościu PayU, płatności Transferuj, raty Santander, Credit Agricole Bank Polska S.A.

5.2.    W przypadku przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sprzedającego do Kupującego. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj.:

5.2.1.Dane osobowe Kupującego – zgodne z zamówieniem

5.2.2.Numer konta bankowego, na które Kupujący dokonuje wpłaty.

5.2.3.Nazwa i adres właściciela rachunku.

5.2.4.Tytuł zapłaty

5.2.5.Adres sklepu P.P.H. ESKA w Przytkowicach

5.3.    Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane Paragonem lub Fakturą VAT, które razem z towarem są wysyłane do Kupującego na adres pocztowy wskazany w zamówieniu.

5.4.   Dzięki współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A. możecie Pańostwo skorzystać z opcji płatności: Credit Agricole Raty. 
CA Raty dostępne:
-całkowicie online
-do max. kwoty 20 000 zł za zakupy
-bez zbędnych formalności 
-spłatę możecie Państwo rozłożyć nawet na 36 miesięcy 
Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakońoczonych zakupach – w koszyku. 
P.P.H. ESKA Stanisław Kozioł oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

 

6.       Dostawa i koszt wysyłki

6.1.    Koszt transportu jest rozpatrywany indywidualnie dla każdego Kupującego

6.2.   Materace oraz stelażę dostarczamy na nasz koszt. Z wyłączeniem produktów przy których jest informacja o dodatkowych kosztach dostawy.

6.3.    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem, firmy kurierskiej, poczty polskiej lub transportu firmowego w dni robocze.

6.4.   Wysyłki oraz dostawy wyłącznie w dni robocze.

6.5.    Koszty dostawy obejmują transport na wskazany adres, nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania.

6.6.    Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjna jest naruszona Kupujący zobowiązany jest rozpakować ja w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkody.

6.7.    Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

7.       Ochrona danych osobowych:

7.1.    Dokonując rejestracji Kupujący udziela firmie P.P.H. ESKA zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

7.2.    Dane osobowe pozyskane w trakcie zamówienia wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sprzedający traktuje uzyskane dane, jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.

7.4.    Każdy Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

 

8.       Zwroty:

8.1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

8.2.    Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 powyższej ustawy.

8.3.    Chcąc odstąpić od umowy Kupujący powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres P.P.H. ESKA Stanisław Kozioł, Przytkowice 553, 34-141 Przytkowice.

8.4.    Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania lub montażu i musi być zapakowany w oryginalne nienaruszone opakowanie.

8.5.    Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny Paragon lub Faktura Vat.

8.6.    Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

8.7.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych towarów, natomiast nie dotyczy usługi transportu towarów. Kupującemu nie są, więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem towarów od Sprzedającego do Kupującego.

8.8.    Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z nami w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.

8.9.    Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

9.       Reklamacje:

9.1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawce towaru.

9.2.    Nie spisanie przez Kupującego i dostawce protokołu szkody jest traktowane, jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

9.3.    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Kupujący powinien wysłać do Sprzedającego zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres P.P.H. ESKA Stanisław Kozioł, Przytkowice 553, 34-141 Przytkowice lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres salon@meble-eska.pl

9.4.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenie reklamacyjnego kopii Paragonu, Faktury Vat, Karty gwarancyjnej, (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z dostawca.

9.5.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia

9.6.    Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie:

9.6.1.Ogólnych zasad użytkowania towarów.

9.6.2.Szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli, towarów zawartych w dołączonej instrukcji.

9.7.    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. maja charakter orientacyjny.

 

10.   Postanowienia końcowe:

10.1.W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów P.P.H. ESKA dąży do ugody na zasadzie porozumienia stron. Jeśli ugoda nie będzie możliwa, spór będzie rozstrzygał Sąd rejonowy działający w Wadowicach.

10.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie Sprzedającego zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.

10.4.Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są jedynie reklamą produktów i nie mogą być podstawą roszczeń kupującego względem sklep.meble-eska.pl. Kupujący akceptuje otrzymane informacje od sklep.meble-eska.pl drogą elektroniczną lub telefoniczną i uznaje ich prawny skutek.

10.5.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawa do roszczeń.

 


34-141 Przytkowice 553

Tel: +48 (33) 876-88-02-Tel: +48 503-383-380-Tel: +48 503-534-878-E-mail: salon@meble-eska.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w regulaminie.
Projekt i wykonanie: PW-Studio.